Termin Corporate Social Responsibility (CSR) w ostatnich latach zdobył w Polsce ogromną popularność. Stało się tak za sprawą zachodnich koncernów, które wchodząc na nasz rynek, oprócz wielu rozwiązań biznesowych, wprowadziły zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy działając według zasady CSR wiedzą, że termin ten niesie ze sobą pozytywne przesłanie, które dociera do ich klientów, partnerów i pracowników.
Według analityków bostońskiego ośrodka badawczego Center for Corporate Citizenship, odpowiedzialność firmy jest całościowym systemem zarządzania, począwszy od łańcucha dostawców, poprzez jakość i dodatkowe cechy produktu, dystrybucję, po recykling. Z tej opinii wynika, że firma, aby była postrzegana jako społecznie odpowiedzialna, musi dbać o każdy etap swojej działalności. Musi pamiętać, że na końcu tego łańcucha stoi odbiorca produktu, od którego zależy jej funkcjonowanie na rynku. W dzisiejszych czasach konsument w swoich wyborach kieruje się już nie tylko ceną czy jakością produktu. Zwraca również uwagę na to, czy przedsiębiorstwo dba o ekologię, przestrzega praw pracowniczych, stara się edukować społeczeństwo lub angażuje się w działalność charytatywną. Ogromny wybór produktów tej samej kategorii sprawia, że klienci szukają tej wartości dodanej odróżniającej jeden proszek do prania od drugiego. Dzięki współpracy z otoczeniem i udzielaniu mu pomocy, firma zyskuje w oczach swoich konsumentów. Często nie będzie to zysk polegający na zarobieniu pieniędzy, ale na zbudowaniu trwałych relacji z interesariuszami firmy.


DPD - LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - wyróżnienie

- Jubileuszowy staż VELUX - "Wygraj praktyki w Danii"

- NUTRICIA w czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm

- DPD - “Kraina Magicznej Paczki”

- VELUX chce zostać najbezpieczniejszym
miejscem pracy

- “Noworoczna Paczka” DPD Polska

- DPD Polska Partnerem “Diamentów
Forbesa 2011”

- Ramani Kuchnie włoskie - nowa jakość
kuchni na wymiar

 

 

 

 


Początków społecznej odpowiedzialności można szukać już w starożytności, kiedy to powstały przepisy obligujące obywateli do pomocy potrzebującym, zapisane m.in. w Kodeksie Hammurabiego. O odpowiedzialności bogatych wobec biednych oraz o potrzebie udzielania im pomocy mówili też filozofowie greccy i rzymscy.

Od ponad 2000 lat miłość do bliźniego jest głównym założeniem religii chrześcijańskiej. Jednym z jej przejawów jest jałmużna.

Na przełomie XVIII i XIX w., w czasie rewolucji przemysłowej, która pociągnęła za sobą znaczące zmiany społeczne m.in. pojawienie się klasy robotniczej, czy migracje ludności ze wsi do miast, dbanie o społeczeństwo i pracowników stopniowo nabierało znaczenia dla właścicieli przedsiębiorstw. Jako najbogatsi przedstawiciele społeczeństwa zdawali sobie sprawę, jak ich decyzje mogą wpływać na życie pracowników oraz ich rodzin.

Za ojca społecznej odpowiedzialności biznesu uważa się Andrew Carnegiego, przedsiębiorcę, filantropa, który żył w XIX w. i wydał 3 miliony dolarów na ufundowanie sal koncertowych, uniwersyteckich i bibliotek, chcąc w ten sposób poprawić jakość życia społeczeństwa. Jego zdaniem: „Bogactwo powinno być uważane jako święty depozyt, zarządzany przez posiadacza, do którego rąk spływa, ku najwyższemu dobru ludu”.

Rozwój teorii CSR ma początek w latach 30-tych XX w. w USA. E. M. Dodd tworzy koncepcje interesariuszy, która zwraca uwagę przedsiębiorców na to, jak ważne są wszystkie grupy, które znajdują się w ich bliższym lub dalszym otoczeniu. Wzrasta również rola opinii publicznej, która ocenia działania firm.

W latach 50-tych Howard Bowen opublikował „Social Responsibilities of the Businessman”, w którym wyjaśniał, że działania biznesu dotykają zwykłych ludzi i dlatego powinien on działać w zgodzie z potrzebami społeczeństwa.

Lata 60-te i 70-te to czas amerykańskiej dyskusji o etyce w biznesie, która dała podwaliny współczesnym narzędziom takim jak np. audyt społeczny.

Mówiąc w CSR o interesariszach firmy należy pamiętać, że są nimi również jej pracownicy. Można zaryzykować stwierdzenie, że pracownik jest ambasadorem swojego pracodawcy, ponieważ opowiada o nim swojemu otoczeniu. To, czy jego wypowiedzi mają charakter pozytywny czy negatywny zależy od wielu czynników, w tym między innymi od sposobu traktowania pracowników przez firmę.

Wybierając pracodawcę, ludzie nie kierują się wyłącznie kwestią wysokości zarobków, czy możliwością otrzymania dodatkowych świadczeń. Teraz pracownik świadomie dokonujący wyboru pracodawcy sprawdza, jakie możliwości rozwoju daje mu nowa firma i w jakim obszarze jest lepsza od konkurencji. Jeśli oferuje szkolenia, poszerzające specjalistyczną wiedzę, ma jasno określone zasady awansowania, dba o szybki i niezakłócony przepływ informacji pomiędzy pracownikami a zarządem, a przy tym szanuje czas i wartości rodzinne personelu, wtedy ma szansę przyciągnąć do siebie najlepszych specjalistów. Przyszłego pracownika interesuje również czy firma zachowuje się etycznie, dba o środowisko, prowadzi dialog z otoczeniem, czy też pomaga potrzebującym. Jeśli tak, zyskuje miano społecznie odpowiedzialnej, a pomyślne przejście wszystkich etapów rekrutacji i praca w niej staje się zaszczytem, i radością dla pracownika.

 

Projekt i wykonanie www.artika.pl